apstraktni


apstraktni
abstract
* * *
• abstract
• notional
• metaphysical

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • prȍtokol — m 1. {{001f}}a. {{001f}}pravila ceremonijala koja slijede diplomati, visoki predstavnici država i vojski b. {{001f}}meton. odjel u ministarstvu vanjskih poslova koji se bavi protokolom [šef ∼a] c. {{001f}}razg. uobičajeni postupak, ceremonijal 2 …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • protokol — prȍtokol m DEFINICIJA 1. a. pravila ceremonijala koja slijede diplomati, visoki predstavnici država i vojski b. meton. odjel u ministarstvu vanjskih poslova koji se bavi protokolom [šef protokola] c. razg. uobičajeni postupak, ceremonijal 2.… …   Hrvatski jezični portal

  • Miro — Miró (izg. mirȍ), Joan (1893 1983) DEFINICIJA španjolsko katalonski slikar, kipar i keramičar, od 1919. u Parizu; nadrealist, zatim apstraktist; slika apstraktni svijet grafičkih oblika, prožet radošću i lirizmom, uz notu ironije i humora… …   Hrvatski jezični portal

  • Parać — Pȁrāć DEFINICIJA 1. Dalibor (1921), hrv. slikar, kompozicije i apstraktni pejzaži mediteranskih boja Dalmatinske zagore, mrtve prirode na tragu lirske apstrakcije i redukcije pojavnog svijeta; bavi se i medaljerstvom 2. Ivo (1890 1954), hrv.… …   Hrvatski jezični portal

  • apstraktan — àpstraktan prid. <odr. tnī> DEFINICIJA 1. koji je prožet apstrakcijom, koji je u duhu apstrakcije [apstraktna rečenica; apstraktni film] 2. koji je odsutan duhom, koji nije u bliskom odnosu s onim o čemu se govori i sl., opr. konkretan… …   Hrvatski jezični portal

  • aktualizacija — aktualizácija ž DEFINICIJA 1. fil. prevođenje iz mogućnosti (potencijalnosti) u čin (stvarnost) 2. lingv. postupak kojim virtualni, apstraktni i neodređeni jezični elementi dobivaju u iskazu određeno (konkretno) značenje ili službu, prelaženje… …   Hrvatski jezični portal

  • Goldoni — (izg. goldȏni) DEFINICIJA 1. Carlo (1707 1793), talijanski (venecijanski) komediograf; obnovio talijansku commediu dell̕arte; utemeljitelj talijanske realistične komedije (Krčmarica Mirandolina, Kavana, Ribarske svađe) 2. Raul (1919 1983), hrv.… …   Hrvatski jezični portal